About

Digiplace is een weblog waar oorspronkelijk de aantekeningen werden bijgehouden van Jos Herni tijdens zijn ervaringen met Linux op de desktop. Deze aantekeningen waren én zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. De praktijk leert dat  er ook andere gebruikers mee geholpen zijn.

Gestart met RedHat 7.3, overgestapt naar versie 8 en 9 om daarna voor langere tijd over te stappen naar Mandrake en het latere Mandriva. Een nieuwe switch werd gemaakt in oktober 2005 toen Ubuntu werd geïnstalleerd.

Inmiddels is het oorspronkelijke weblog gestaakt. In augustus 2008 is een vernieuwde versie (deze) online gekomen. In beginsel het zelfde principe maar beter toegerust voor verdere ontwikkelingen.

Digiplace


/Jos Herni

Scroll naar top