Jaunty

Ubuntu & Avant Window Navigator

Het zal niemand zijn ontgaan: Ubuntu 9.04 is uitgebracht.

Inhoudelijk zijn er geen echte verschillen ten opzichte van mijn eerder opgedane ervaringen met de Alpha & Beta uitvoeringen opgevallen. Ik blijf niet helemaal tevreden over de grafische kwaliteit maar ben er inmiddels van op de hoogte dat ik dat meer moet toeschrijven aan de combinatie van mijn grafische kaart en de laatste NVIDIA driver.

Het lijkt er regelmatig op dat er rond de letters een kleurzweem ontstaat. Als ik “nv” gebruik i.p.v. “nvidia” in mijn xorg.conf is het probleem niet aanwezig. Nou heb ik geen state of the art kaart, maar een Asus 7600GT met 256 MB DDRIII geheugen is nou ook weer niet helemaal waardeloos natuurlijk. Ik overweeg om eens naar een oudere driver over te stappen.

Maar op dit moment ben ik met andere experimenten bezig.

Avant Window Navigator

Avant Window Navigator is een dock voor op je Linux desktop. Ik heb er al eens eerder mee gespeeld maar vond al snel dat de potentie groter was dan haar bruikbaarheid. Inmiddels is aan die belofte van toen voldaan. Avant maakt een stabiele indruk en is bruikbaar in de praktijk.

schermafdruk-avant240409-1

forecast

Het is weliswaar niet op zijn “Gnome’s” maar een verandering van spijs doet ook op mijn bureaublad wel eens goed. Je kan Avant Window Navigator (AWN) gewoon terugvinden onder Synaptic en valt dus met een paar muisklikken te installeren. (sudo apt-get install avant-window-navigator avant-window-navigator-data awn-applets-c-core awn-applets-c-extras awn-applets-python-core awn-applets-python-extras awn-manager)

De rest wordt dan vanzelf mee geïnstalleerd. Je start AWN op vanuit je Toepassingen – Hulpmiddelen menu. Zorg ervoor dat je het onderste Gnome paneel verwijderd en dat je het blauwe AWN manager altijd helemaal rechts laat staan.

screenshotawn240409-2

Of ik er mee blijf werken moet de toekomst nog uitwijzen, maar de komende dagen laat ik het gewoon staan.

Ctrl-Alt-Backspace (Jaunty)

Een van de handige toetscombinaties onder Linux is het herstarten van je X-server. Met de combinatie Ctrl-Alt-Backspace kan je de huidige sessie beëindigen en wordt de instelling van je xorg.conf opnieuw ingelezen. Onder Ubuntu 9.04 (althans in de ontwikkelfase) is die toetscombinatie uit de standaard configuratie verdwenen. Mocht je die mogelijkheid ook missen dan is het gelukkig snel op te lossen.

Je installeert daarvoor het pakket “dontzap” (sudo apt-get install dontzap) en daarna geef je het commando:

sudo dontzap --disable

Je logt vervolgens even uit, logt weer in en voila!

Mocht je toch spijt hebben van die beslissing dan is een sudo dontzap --enable voldoende om die mogelijkheid weer om zeep te helpen.

Jaunty – Nvidia

(Update: het is een probleem met font rendering)

Ik heb nog eens gekeken naar de instellingen van mijn hardware en de ondersteuning vanuit de Alpha versie van Ubuntu 9.04 (zie vorige bericht: https://www.digiplace.nl/2009/03/24/ubuntu-904-jaunty-jackalope/

De standaard /etc/X11/xorg.conf zag er zo uit:

# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type “man xorg.conf” at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section “Monitor”
Identifier    “Configured Monitor”
EndSection

Section “Screen”
Identifier    “Default Screen”
Monitor        “Configured Monitor”
Device        “Configured Video Device”
DefaultDepth    24
EndSection

Section “Module”
Load    “glx”
EndSection

Section “Device”
Identifier    “Configured Video Device”
Driver    “nvidia”
Option    “NoLogo”    “True”
EndSection

Als ik echter een sudo /usr/bin/nvidia-settings uitvoer en dan kies voor een refreshrate van 60 Hz (de standaard voor mijn Samsung Syncmaster 205bw) en dan vervolgens kies voor de optie “Save X Configuration file” dan komt xorg.conf  -voor mijn gevoel- er een heel stuk beter uit te zien.

schermafdruk-nvidia-x-server-settingsjaunty

cat /etc/X11/xorg.conf:

# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 1.0  (buildd@crested)  Sun Feb  1 20:25:37 UTC 2009

Section “ServerLayout”
Identifier     “Layout0”
Screen      0  “Screen0” 0 0
InputDevice    “Keyboard0” “CoreKeyboard”
InputDevice    “Mouse0” “CorePointer”
EndSection

Section “Files”
EndSection

Section “Module”
Load           “dbe”
Load           “extmod”
Load           “type1”
Load           “freetype”
Load           “glx”
EndSection

Section “ServerFlags”
Option         “Xinerama” “0”
EndSection

Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier     “Mouse0”
Driver         “mouse”
Option         “Protocol” “auto”
Option         “Device” “/dev/psaux”
Option         “Emulate3Buttons” “no”
Option         “ZAxisMapping” “4 5”
EndSection

Section “InputDevice”
# generated from default
Identifier     “Keyboard0”
Driver         “kbd”
EndSection

Section “Monitor”
# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
Identifier     “Monitor0”
VendorName     “Unknown”
ModelName      “Samsung SyncMaster”
HorizSync       30.0 – 81.0
VertRefresh     56.0 – 75.0
Option         “DPMS”
EndSection

Section “Device”
Identifier     “Device0”
Driver         “nvidia”
VendorName     “NVIDIA Corporation”
BoardName      “GeForce 7600 GT”
EndSection

Section “Screen”
Identifier     “Screen0”
Device         “Device0”
Monitor        “Monitor0”
DefaultDepth    24
Option         “TwinView” “0”
Option         “metamodes” “nvidia-auto-select +0+0; 1680x1050_60 +0+0”
SubSection     “Display”
Depth       24
EndSubSection
EndSection

En de praktijk moet dan laten zien of die configuratie dan beter gaat. Ik denk het wel, maar laat een duurtest daar maar echt uitsluitsel over geven. Ik heb in ieder geval de standaard xorg.conf bij deze opgeslagen en kijk met nog meer vertrouwen uit naar de vervolg periode met Jaunty.

Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope

Ieder half jaar komt er een nieuwe vrijgave uit van Ubuntu. En iedere keer weer is die vrijgave voorzien van de nodige verbeteringen waardoor een upgrade  wel heel aantrekkelijk wordt. Het is niet zo dat gebruikers van een LTS (Long Term Support) versie ook meteen het upgrade pad moeten gaan kiezen. Maar iedere liefhebber die graag wil werken met de nieuwste ontwikkelingen van een moderne Linux desktop heeft eigenlijk geen keuze.

Met de komst van Ubuntu 9.04 (release staat gepland op 23 april a.s.) komt die liefhebber dan ook weer behoorlijk aan zijn trekken. Er zijn nogal wat nieuwe zaken geïntroduceerd en die maken wel degelijk een verschil. Kortom, de hoogste tijd om eens te kijken wat er allemaal aan zit te komen.

Installatie:

De installatie van Ubuntu 9.04 verloopt niet zo heel veel anders als voorgaande versies. Wel zijn er nieuwe keuzes te maken. Een van de belangrijkste is het aanbieden van het ext4 filesysteem. Default staat nog steeds het ext3 filesysteem ingesteld, maar er is met de aangeboden kernelversie geen probleem meer om voor het snellere ext4 te kiezen. Kies ook voor ext4 als je werkt met een Solid State Disc in b.v. een netbook.

Een andere opvallende verandering van het installatieproces is de aanwezigheid van een migratie assistent die instellingen kan overnemen (?)  vanuit een vorige release (Firefox, Gaim, Evolution). Daarna openbaart zich een nieuwe gdm thema en begint de pret pas.

gdm-thema-jaunty

De eerste ervaringen:

Vanaf het moment dat je de vers geïnstalleerde Ubuntu opstart valt haar snelheid op. Lees snel verder

1e indruk Ubuntu 9.04 / Gnome 2.26

Het is nog te vroeg om harde conclusies te trekken. Maar de 1e indruk die is opgedaan met Ubuntu 9.04 (Alpha 6) is buitengewoon goed te noemen. Vanavond is er een clean install gedaan met een ext4 filesystem voor zowel / als voor /home en met behoud van het vertrouwde  ext3 filesysteem voor mijn immer aanwezige datapartitie

Ik kom er later deze week nog uitgebreid op terug, maar de 1e sleutelwoorden zijn:

  1. snelheid
  2. nog een keer snelheid
  3. prachtige fonts
  4. nieuw thema

digiplace-jaunty-alpha

Ik zie ook nog een paar vreemde zaken overigens. Maar dat mag in een Alpha versie.

Ik zie b.v. op mijn 64 bits versie nog steeds een nspluginwrapper versie van Flash verschijnen. Dat is overbodig met een uitstekende native (Alpha) versie van Adobe. Ik zie ook vreemde combinaties tijdens het installeren van ivtv-utils. Want waarom ik daarbij Postfix nodig heb is mij een raadsel. Maar een kniesoor die daar nu op let. De komende dagen ga ik e.e.a. aan de tand voelen en na de komst van de Beta (26 maart) zal ik daar dan uitvoerig verslag over doen.

Scroll naar boven