Livre

Basiscursus Ubuntu

Jan Stedehouder heeft samen met Frits de Jong (bestuurslid en hoofdredacteur van Livre) een nieuw boek op de markt gebracht: Basiscursus Ubuntu.  Dit boek biedt een praktische introductie in de installatie, het gebruik en het beheer van Ubuntu Linux. De lezer maakt kennis met de beschikbare programma’s en leert hoe hij het systeem kan uitbreiden en onderhouden. De auteurs hanteren een no-nonsense aanpak: heldere stappenplannen, duidelijke schermafdrukken en een eenvoudige, praktische uitleg. De boodschap? Iedereen kan met Ubuntu Linux leren werken.

Voor de lezers van het boek is een forum voor het stellen van vragen of voor problemen beschikbaar. Het boek (ISBN: 9789012116626) is verkrijgbaar bij de SDU en bij verschillende boekhandels. De prijs is € 19,95.

Bestanden delen tussen Windows en Ubuntu

Digiplace heeft op Livre een nieuwe bijdrage geleverd in de serie “Tips en Trucs”. Dit keer is een greep gedaan uit het eigen archief.

Windows gebruikers kunnen onderling bestanden uitwisselen dankzij het Server Message Blocks (SMB) protocol. Denk dan aan het delen (sharen) van mappen en bestanden. Maar gelukkig is daar ook een opensource variatie op gemaakt die naadloos kan samenwerken met die Windows gebruikers: Samba-server. De mogelijkheden van Samba-server zijn zeer uitgebreid. Zo kan je b.v. Samba integreren in Active Directory. Op oudere systemen kan je Samba server zelfs inzetten als Primary Domain Controller (PDC). Maar die mogelijkheden laten we hier verder onbesproken.

Laten we gewoon eens kijken hoe de samenwerking kan verlopen tussen Ubuntu Linux  en een Windows computer. Bedenk wel dat Samba-server met name is bedoeld om in een (Windows) omgeving ingezet te worden als fileserver. Dan heb je b.v. geen grafische interface (zoals Gnome, KDE of XFCE) op die server draaien. Deze handleiding laat de eerste grondbeginselen zien vanuit een desktop situatie. Het is zeker geen handleiding om een fileserver mee op te zetten.

Meer lezen? Dan snel naar Livre: Bestanden delen tussen Ubuntu en Windows computers.

Tips en Trucs: Ubuntu via de commandoregel

Elke 4e zaterdag van de maand verzorgt Digiplace een artikel voor op Livre. Zo’n artikel maakt deel uit van hun serie “Tips en Trucs”. De maximale omvang ligt op circa 1.250 woorden dus het kan nooit echt de diepte in gaan. Maar hopelijk is er wel weer een bijdrage geleverd aan het verder inzichtelijk maken van ons favoriete besturingssyteem.

Livre: Tips & Trucs
Livre: Tips & Trucs

Deze maand aandacht voor de CLI en Midnight Commander in Tips en Trucs: Ubuntu via de commandoregel.

Scroll naar boven