conky

Ubuntu 12.10 – pas Conky script aan

Conky is een handige systeem monitor die haar informatie kan tonen op je bureaublad. (zie hier voor meer artikelen over Conky).

Onder Ubuntu 12.10 kwamen er echter problemen aan het licht. Het venster verdween, of het venster kreeg een andere kleur. Sommige aanpassingen gaven een storende rand te zien. Mocht je ook last hebben van je oude conky configuratie onder Ubuntu 12.10 dan moet je even onder de motorkap duiken. Open daarvoor jouw .conkyrc in je editor en zoek daarin naar het volgende  onderdeel:

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

Door dit onderdeel te vervangen voor het hieronder vermelde deel zijn de problemen opgelost.

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type normal
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
own_window_argb_visual yes
own_window_argb_value 255

Schermafdruk van 2013-01-22 21:01:56

Notificaties op een dual screen computer

Als je met twee of meer schermen werkt dan worden de notificaties standaard op het meest rechter scherm vertoond. Dat is erg lastig want daardoor vallen ze niet op als je werkt op het meest linker scherm. Formeel is het een bug (bug #331369) maar er is een oplossing voorhanden.

Installeer (indien nodig) dconf-tools en start vervolgens als gebruiker dconf-editor op in je terminal. Navigeer daarin naar Apps > notify-osd en verander de default waarde achter “multihead mode naar focus folow.

(alternatief: gsettings set com.canonical.notify-osd multihead-mode focus-follow) Test met notify-send test

Even opnieuw inloggen en het probleem is opgelost.

Conky naar je linker scherm?

Mocht je ook conky gebruiken dan is het ook mogelijk om die output standaard op je linker scherm te krijgen. Open daarvoor je .conkyrc script en zoek naar

# Gap between borders of screen and text
gap_x 5
gap_y 200

Bij mij stond conky dus ingesteld op 5 pixels van de rechterkant en dat is bij twee schermen rechts van het rechter scherm. Door nu de gap_x aan te passen naar een andere pixelpositie  komt conky keurig terecht op de gewenste plek. Met mijn schermen en resolutie werd dat gap_x 1925 en het resultaat is dan zichtbaar zoals hieronder is te zien op het plaatje.

Conky zichtbaar maken onder Gnome Shell

Mijn vertrouwde conky script gaf geen zichtbare output onder Linux Mint 12. Omdat je daar werkt met Mutter ipv Compiz had ik het idee dat ik daar ook moest zoeken. Dat bleek ook te kloppen. Meteen ook een paar aanpassingen in het script doorgevoerd waaronder het zichtbaar maken van de geregistreerde (lm-sensors) core temperatuur.

Het hier gebruikte conky script kan je hier vinden.

Conky

Vandaag kreeg ik een bijzonder bruikbare tip van Wiep, de webmaster van Bluelight-network. Hij had een recente kopie van mijn .conkyrc configuratie gekregen. Hij zag daarin mogelijkheden ter verbetering van de grafische cpu presentatie.

To the point: Bij mij stond deze code ingesteld:

CPU frequenty: ${freq}MHz – CPU activiteit:  ${cpu cpu0}%
$cpubar
${cpugraph 000000 ffffff}

en dat is nu veranderd in:

CPU frequenty: ${freq}MHz – CPU activiteit: ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0}
${cpugraph cpu0 000000 ffffff}

Die tweede versie moet je herhalen per core, dus b.v. ook voor cpu1 bij een dual core etc. etc..

Het resultaat zorgt ervoor dat de grafiek per processor core wordt opgebouwd. In ‘mijn’ versie liet de cpu wel de juiste activiteit zien, maar de grafieken waren identiek aan elkaar. En dat klopt dus niet.

Ter info: op Digiplace staan twee andere artikelen over het gebruik van Conky: Hier staan ze allemaal. En volledigheidshalve komt hieronder  de volledige configuratie die op Digiplace wordt gebruikt.

# UBUNTU-CONKY
# A comprehensive conky script, configured for use on
# Ubuntu / Debian Gnome, without the need for any external scripts.
#
# Based on conky-jc and the default .conkyrc.
# Changed and used by www.digiplace.nl

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type override
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes
use_xft no

# Update interval in seconds
update_interval 2.0

# Minimum size of text area
# minimum_size 250 5

# Draw shades?
draw_shades no

# Text stuff
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
font arial
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 05
gap_y 230

# stuff after ‘TEXT’ will be formatted on screen

TEXT
$color
${color grey}SYSTEM ${hr 2}$color
Machine:   $nodename
Kernel:    $kernel on $machine
Uptime:    $uptime
Processes: $processes ($running_processes running)
Load:      $loadavg

${color grey}CPU0 ${hr 2}$color
CPU frequenty: ${freq}MHz – CPU activiteit:  ${cpu cpu0}%
${cpubar cpu0}
${cpugraph cpu0 000000 ffffff}
${color grey}CPU1 ${hr 2}$color
CPU frequenty: ${freq}MHz – CPU activiteit:  ${cpu cpu1}%
${cpubar cpu1}
${cpugraph cpu1 000000 ffffff}
NAME                 PID        CPU%      MEM%
${top name 1}    ${top pid 1}      ${top cpu 1}    ${top mem 1}
${top name 2}    ${top pid 2}      ${top cpu 2}    ${top mem 2}
${top name 3}    ${top pid 3}      ${top cpu 3}    ${top mem 3}
${top name 4}    ${top pid 4}      ${top cpu 4}    ${top mem 4}
${top name 5}    ${top pid 5}      ${top cpu 5}    ${top mem 5}

${color grey}MEMORY / DISK ${hr 2}$color
RAM:   $memperc%   ${membar 6}$color
Swap:   $swapperc%   ${swapbar 6}$color

Root:  ${fs_free_perc /}%   ${fs_bar 6 /}$color
Home:  ${fs_free_perc /home}%   ${fs_bar 6 /home}$color
Data:   ${fs_free_perc /mnt/data}%   ${fs_bar 6 /mnt/data}

${color grey}NETWORK (${addr eth0}) ${hr 2}$color
Down: $color${downspeed eth0} k/s ${alignr}Up: ${upspeed eth0} k/s
${downspeedgraph eth0 25,140 000000 ff0000} ${alignr}${upspeedgraph eth0
25,140 000000 00ff00}$color
Total: ${totaldown eth0} ${alignr}Total: ${totalup eth0}
Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count} Outbound: ${tcp_portmon 32768
61000 count}${alignr}Total: ${tcp_portmon 1 65535 count}

${color grey}MUZIEK ${hr 2}$color
${execi 10 rhythmbox-client –print-playing –no-start | fold -w47}

 

Nog een keer Conky

Het gebruik van Conky is al eens eerder aan de orde geweest op Digiplace (en wel hier). Tot zover niets nieuws onder de zon. Maar onlangs stond er een prima artikel van Koen Vervloesem in Linux Magazine (juli 2009, jaargang 10, nummer 3) over het gebruik en configureren van Conky.

Conky is a free, light-weight system monitor for X, that displays any information on your desktop. Conky is licensed under the GPL and runs on Linux and BSD.

conky100809Dat heeft bij mij weer geleid tot een aanpassing van een bestaand (maar eigenlijk niet meer gebruikt script). De kleuren zijn nu aangepast aan mijn huidige bureaublad en het laat zowel mijn muziek zien (Rhythmbox) als de laatste 5 artikelen van Linuxweblogs.

conkydesktop10089

Mocht je interesse hebben in opbouw dan is hier het conkyrc script. Voor de werkwijze verwijs ik naar het tijdschrift of het artikel “Conky“.

Conky

Er zijn verschillende mogelijkheden om de status van je Linux desktop in de gaten te houden. Denk maar eens aan Gkrellm of aan top, of mogelijkheden die worden aangeboden vanuit screenlets etc. Zelf vind ik de mogelijkheden van conky heel plezierig. Een van de voordelen van conky is de mogelijkheid om zelf te bepalen wat -en hoe- een en ander zich kan presenteren.

Op dit moment staat deze versie op mijn desktop:

Conky op Digiplace desktop
Conky op Digiplace

Installeren is op zich niet zo lastig. Je installeert eerst conky en plaatst vervolgens een configuratie bestand met de naam .conkyrc in je eigen thuismap. (let op, door de punt wordt het een onzichtbaar bestand, je maakt het zichtbaar met CTRL h onder Nautilus)

De inhoud is voor iedereen naar eigen smaak aan te passen. Zo staat er bij mijn .conkyrc verwijzingen naar mijn beide CPU cores, naar mijn eth0 verbinding en ook naar mijn aparte Root, Home en Data partities.  Je kan overigens hier mijn .conky configuratie bekijken en gebruiken voor een eigen versie.

Vervolgens laat je Gnome dat bestand inlezen vanuit een opdracht die je plaatst in (Menu-Systeem-Voorkeuren) sessies. Mocht je Compiz gebruiken dan wordt aanbevolen om een apart scriptje te maken met als naam conky_start.sh en in je thuismap (of lokale bin map) te plaatsen met de volgende inhoud:

#!/bin/bash
sleep 60 && conky;

Door het “sleep” commando duurt het 60 seconden voor conky zich laat zien, maar voorkomt ook dat er problemen komen met het afbeelden van de output.

Je maakt dat bestand vervolgens uitvoerbaar vanuit Nautilus (eigenschappen, rechten) of met behulp van deze opdracht in je terminal:

chmod a+x .conky_start.sh
conky script aanroepen vanuit "sessies"
conky script aanroepen

Meer informatie incl. de nodige screenshots en versies van andere gebruikers staat vermeld op Ubuntu Forums.

Scroll naar boven